Septimia Resort

Septimia Resort

Unde relaxarea devine o plăcere adevărată!

Wellness & SPA

Wellness & SPA

Răsfăț pentru corp și minte!

Bowling- plăcerea jocului

Bowling - plăcerea jocului

Distracție la superlativ!

Farmecul călăritului

Farmecul călăritului

În armonie cu natura!

Septimia Resort

Petrece o vacanță de neuitat!

Protecția datelor personale conform Regulamentul 2016/679/UE

Îți mulțumim pentru confirmarea acordului tău pentru utilizarea datelor personale, precum și faptul că ne acorzi încredere și în continuare!

Cu acordul tău îți vom trimite newslettere cu scop de promovare a serviciilor, ofertelor, precum și a promoțiilor actuale al unității noastre Septimia Hotels & SPA Resort.

Reglementări GDPR și drepturile tale

Începând cu data de 25 mai 2018, intră în vigoare Regulamentul 2016/679/UE privind protecția persoanelor fizice (GDPR - General Data Protection Regulation)  în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date va fi aplicat de toate statele Uniunii Europene.

În calitate de persoană vizată, ai drepturi legale specifice legate de datele personale pe care le deținem (dreptul de acces, dreptul la rectificare, dreptul la ştergerea datelor, dreptul la restricţionarea prelucrării, dreptul la portabilitatea datelor, dreptul la opoziţie si procesul decizional individual automatizat).

Te asigurăm că datele tale personale vor fi prelucrate cu respectarea măsurilor legale de securitate și confidențialitate și numai pentru realizarea scopurilor pentru care aceste date au fost colectate.

Dreptul de a retrage oricând un consimțământ dat în vederea opririi unei prelucrări a datelor care se bazează pe consimțământul tău.

Totodata, te asigurăm că dăm curs solicitărilor tale în mod adecvat, îți rezervăm dreptul de a retrage oricând un consimțământ dat în vederea opririi unei prelucrări a datelor care se bazează pe consimțământul tău.